Organització

La nostra gestió
 • La nostra organització es centra en el tracte directe amb els encarregats de menjador, ja sigui l’equip directiu o les pròpies AMPAS, establint una relació directa i personalitzada.

  Cada setmana, passem pel centre per a planificar les comandes i supervisar tot el funcionament. Nosaltres centralitzem des de les nostres oficines les comandes setmanals. Els caps de cuina es dedicaran en ple a les funcions de cuinar i supervisar tot el procés de recepció de mercaderies.

 • Metodologia de treball

 • Supervisió COBISA
  • Supervisar possibles canvis fets per la comissió de menjador de l’escola en el menú mensual.
  • Lliurar menú mensual a l’escola.
  • La nostra gestió de cuina es basa en la realització d’una visita setmanal al centre. Sempre cada setmana sense excepció.
  • Durant la visita setmanal:

  Vigilància del pla de treball
  Neteja i desinfecció
  Ordre en magatzem, congelador i frigorífic
  Sistema de punts crítics
  Incidències de proveïdors

  • Organització i planificació de les compres: És el cap de compres i des de les nostres oficines el que realitza les compres de les matèries primeres necessàries per a la realització del menú diari.
  • Seguiment del personal de cuina. Uniforme, higiene…
 • Cap de Cuina
  • Seguiment del menú mensual
  • Responsable de cuinar els àpats que es cuinen al centre
  • Encarrega juntament amb l’ajudant de cuina dels control de qualitat sanitària i alimentària
  • supervisió de les matèries primeres i recepció
  • Organitzar les comandes
  • Comunicació a l’supervisió qualsevol incidència relaciona amb la cuina, personal, i menús.