Seguretat

Prevenció i vigilància
 • La nostra empresa està inscrita en el Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC) amb el número 26.07302 / CAT regulat pel Reial Decret 191 / 2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments (BOE nún.57 de 08/03/2011)

  Totes les nostres cuines compleixen els requisits especificats en el Reglament (CE) 852/2004 de 29 d’abril del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la higiene dels productes alimentaris. Estableix l’obligació que les empreses dissenyin, apliquin i mantinguin procediments basats en el sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) com a eina per garantir la seguretat dels menjadors.
  A Catalunya, l’administració sanitari ha creat un document de referència “la guia de l’autocontrol en els establiments alimentaris” on s’estableix una guia per al disseny i aplicació de plans de prerequisits i s’identifica els següents pla de control:

  Pla de control de l’aigua
  Pla de neteja i desinfecció
  Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària
  Pla de control dels proveïdors
  Pla de traçabilitat
  Pla de control de temperatures
  Pla de manteniments d’instal·lacions i equipaments
  Pla de control dels al·lèrgens
  Pla de control de subproductes

   

  COBISA,  té implantat aquest sistema en el procés de preparació dels menjars i amb la formació dels seus treballadors.
  La política actual de l’empresa engloba entre els seus objectius de millora, l’elaboració i implantació d’un sistema de Qualitat Total que garanteix la seguretat dels seus productes acabats.